Transportbanden

Een transporteur is samengesteld uit vele componenten, waarvan de belangrijkste de transportband is. De transportband bepaalt voor een groot deel de kosten, het succes en de productiviteit van de transporteur en het gehele productieproces, waar de transporteur deel van uitmaakt. De keuze voor een bepaald type transportband zal dus ten alle tijde zorvuldig, rekening houdende met alle procesparameters gemaakt moeten worden. De transportband is de aorta van het productieproces. Grofweg gezien bestaat een transportband uit twee onderdelen, te weten:  het weefselkarkas (inlagen) en de rubber deklagen. Het weefselkarkas is constructief gezien het belangrijkste deel van de transportband. Het bepaalt de treksterkte welke nodig is om het te vervoeren materiaal te kunnen transporteren.  Het bepaalt de mate waarin de impact krachten, energie die vrijkomt bij het laden van de transportband, geabsorbeerd worden. Ongeacht welk type transportband ondersteuning er gebruikt wordt, wanneer het karkas de mate van impact niet aan kan zal de transportband nooit naar tevredenheid functioneren. Het karkas moet zo geproduceerd zijn dat het mogelijk is om de transportband te kunnen lassen. Het moet de krachten aan kunnen die vrij komen tijdens het opstarten, het laten draaien en bij het stoppen van de geladen transportband. Het karkas zorgt er voor dat de transportband voldoende stabiel is tussen de trogstellen of andere transportband ondersteuningen. Ook zorgt het karkas voor de benodigde stabiliteit van de transportband om deze goed en adequaat te kunnen sturen. De meeste karkassen zijn opgebouwd uit één of meer lagen weefsels. Voor heavy duty design transportbanden kunnen ook één of meerdere staaldraden/-kabels worden verwerkt ter vervanging van één of meerdere weefsels. Een karkas weefsel bestaat normaal gesproken uit diverse draden welke in een specifiek patroon geweven zijn. De draden die in de lengterichting lopen, evenwijdig aan de transportband, noemen we de kettingdraden. Deze kettingdraden zorgen voor de treksterkte in de lengterichting. De dwarsdraden noemen we de inslagdraden. Deze zorgen met name voor de bescherming tegen impact, houvast voor het gebruik van mechanische verbinders, last ondersteuning en stabiliteit, stevigheid van het weefsel. Tegenwoordig worden de meeste karkassen gemaakt van kunstmatig verkregen materialen, zoals nylon, polyester of een combinatie van deze twee. Deze materialen zijn ten opzichte van de in het verleden gebruikte natuurlijke materialen vele malen beter, sterker en slijtvaster. Ook de hechting aan de rubber deklagen is veel beter, waardoor de levensduur van de transportband aanzienlijk verlengd wordt. Momenteel wordt er ook gebruik gemaakt van aramide vezels in het karkas. Deze aramide vezels zorgen ervoor dat de transportband een hoge sterkte met weinig rek bereikt in combinatie met een hogere warmte bestendigheid.