Onderhoud en reparatie

Een beschadigde transportband hoeft niet per definitie direct vervangen te worden. Naar gelang de beschadiging zijn er diverse mogelijkheden om de beschadiging te repareren. Zo kan men een transportband repareren d.m.v. bandkrammen, twee-componenten rubber, warm vulcanisatie of door het ¨pleisteren¨ van de beschadiging met reparatie pleisters of reparatie strips. In veel gevallen van beschadiging is het repareren d.m.v. reparatie pleisters of -strips afdoende. Wanneer het alleen een beschadiging in het dekrubber betreft maken wij gebruik van een niet weefsel versterkte pleister. Indien het weefsel van de transportband ook beschadigd is maakt men gebruik van weefsel versterkte pleisters of -strips. Het aanbrengen van de reparatie pleisters/-strips gebeurt d.m.v. een twee componenten lijm. Voor advies en service betreffende beschadigingen aan uw transportband en/of installatie staan wij graag tot uw beschikking met onze kennis en/of materialen!